Rešenja Ujedinjenih nacija za SDSN za mlade

UN.png | #UN #YOUTH

Da li ste mladi lider u dobi između 18-30 godina? Da li radite na ciljevima održivog razvoja? Prijavite se za Izveštaj o mreži održivog razvoja UN-a za 2020. godinu.

Omladina SDSN-a osnažuje novu generaciju inovatora za ciljeve održivog razvoja. UN mreža za održivi razvoj mladih (SDSN Youth) predstavlja mladim liderima globalno priznanje, alate, obuku i resurse potrebne za skaliranje njihovih projekata fokusiranih na SDG.

Pročitajte više

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

Galerija akvarijus jpeg111.jpg

Reči kao mostovi

"Sve se zasniva na odnosu pojedinca prema pojedincu, a ne društva prema društvu i onog momenta kada ljudi kao individualna bića budu poštovali različitost kod drugih, onda će doći do pomirenja, a sve ostalo je veštački."

Pročitaj više
138956182_3924583097560917_4172842300069814203_o.jpg

Ambasador Sunjog Potpisao 3 projekta

Ambasador Sunjog potpisao je danas 3 projekta vredna 11,8 miliona evra, putem kojih se pruža podrška za socijalno ugrožene grupe.

Pročitaj više