image

Žensko preduzetništvo: Ekpo 2021

Kategorija: Vesti
Organizacije: UN Women

Pandemija COVID-19 takođe je duboko pogođena ženama preduzetnicama. Uprkos programima podrške i obuke, i dalje ostaje praznina u pružanju podržavajućih preduzetničkih uslova i mogućnosti za ubrzanje njihovih ideja i poduhvata do sledećeg nivoa poslovnog rasta i šireg od lokalnih tržišta.

Kao direktan odgovor na ovaj jaz, UN Vomen organizuje svoj prvi virtualni regionalni sajam ženskog preduzetništva. Ekpo platforma pružiće jedinstvenu priliku za žene preduzetnice (nove, novoosnovane i osnovane) da se povežu sa nacionalnim, multinacionalnim i globalnim kompanijama, poslovnim investitorima, mentorima i drugim partnerima i obrnuto.