image

OEBS: Poziv za podnošenje prijava


Treće izdanje OEBS-ove lokalne akademije dijaloga za mlade žene (LDA) organizovati će se od 28. juna do 2. jula 2021. godine u Boge, Peć. Akademija pruža platformu mladim ženama da prevaziđu barijere u komunikaciji, dekonstruišu stereotipe i postave osnovu za dalji dijalog kroz vršnjačku i saradničku edukaciju i aktivnosti podučavanja i mentorstva.Ima za cilj da podstakne saradnju između mladih iz različitih zajednica fokusirajući se na pitanja od zajedničke zabrinutosti, posebno ona koja se odnose na rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena.

Pročitajte više