Center For Social Affirmation of youth

Center For Social Affirmation of youth

Website:

Phone: 049196959

Address: Ranilug

#YOUTH #CULTURE #EDUCATION

Službena Svrha organizacije je rad na osnazivanju kapaciteta mladih, afirmaciju mladih i promovisanje aktivnog ucesca mladih u svim procesima od opsteg drustvenog, socijalnog i demokratskog znacaja.

3.2 Sa ciljem izvrsenja svojih svrhe/a organizacija ce preduzeti ali nece biti ogranicena prema, sledecim aktivnostima:

• Zaštita prava dece i mladih

• Povećanje zaposlenosti mladih

• Afirmacija mladih i podizanje kapaciteta omladine i omladinskih aktivista za aktivno ucesce u

procesima demokratizacije i vladavine prava i stvaranje uslova za odrzive demokratske promene

u okvirima zajednica.

• Edukacija mladih, priprema i realizacija redovnih godisnjih seminara sa mladim ljudima i omladinskim aktivistima, priprema za razlicitih seminara i treninga za omladinu i omladinske aktiviste iz razlicitih oblasti.

• Sprovođenje programa vezanih za preventivno zdravlje i psiho-socijalne zaštite mladih.

• Unapredjenje formalnog i neformalnog obrazovanja vezano za podrucje zastite i promocije

aktivnog ucesca mladih u svim procesima od opsteg drustvenog, socijalnog i demokratskog

znacaja.

Audio,video i pozorisna produkcija


Projects

We do not have any records at the moment for this organization. Please check again later.
BACK TO TOP