Akademia jCoders

Akademia jCoders

Website:https://www.j-coders.com/

Phone: 049600962

Address: Rr. Rifat Budzevic pn. Prishtine 10000

#EDUCATION #YOUTH

Akademia jCoders është një institucion i cili ofron trajnime për nxënësit e moshave 7-18 në fushën e teknologjisë dhe mban vulën e cilësisë së edukimit STEM nga Cognia.

Misioni i Akademisë jCoders është krijimi i storjeve të suksesit për gjeneratat më të reja në fushën më të gjithëanshme dhe më të kërkuar sot, atë të teknologjisë.

Planprogrami i akademisë jCoders është përpiluar në mënyrë të tillë, ku fëmijët dhe të rinjtë ekspozohen ndaj formave të ndryshme të krijimit teknologjik, duke u përqendruar në projekte të thelluara dhe praktike në mënyrë që t’i përgatisim për sukses në karrierë.

Akademia jCoders është themeluar me fokus në arsim në vitin 2015, dhe është akademia e parë në Kosovë që morri iniciativën të mësojë më të dashurit tanë për fushën e teknologjisë.

Duke përcjellë rëndësinë e teknologjisë në kohët moderne, si dhe, duke vlerësuar varshmërinë ndaj teknologjisë, lehtë mund të konkludojmë që njohuritë mbi teknologjinë në përgjithësi, janë esenciale për të ardhmen e gjeneratave të reja.

Akademia jCoders ndodhet në 5 qendra të Kosovës: Prishtinë, Pejë, Mitrovicë, Gjilan dhe Prizren.

📍Prishtinë:

Bregi i Diellit rr. Rifat Burdzeviç (https://goo.gl/maps/56oCk253bpFEKCry7)

Nr. tel 049 600 454

📍Pejë:

Rr. Elena Gjika - (Afer Shkolles fillore "Lidhja e Prizrenit" https://goo.gl/maps/4dQHQUVewwtY5K2V8)

Nr. tel: 049 600 962

📍Mitrovicë:

Rr. Shemsi Ahmeti (https://goo.gl/maps/875Y5krQVE6qW3vP7)

Nr. tel: 049 678 083

📍Gjilan:

Rr. Sadullah Brestovci (https://goo.gl/maps/PkjdTUcBYYiF55uHA)

Nr tel: 049 600 379

📍Prizren:

Rr. Lekë Matranga (https://goo.gl/maps/oUud6B1GtYzhH1ug7)

Nr tel: 049 600 871

Projects

We do not have any records at the moment for this organization. Please check again later.
BACK TO TOP