UNMIK

Status inicijative
# Inicijative Status Početak Kraj Akteri Preporuke Teme
1 Prednost različitosti Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Gračanica online
2 Multietnička ženska zastupnička grupa Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
3 Inicijativa žena u medijima na Kosovu Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
4 Projekat smanjenja zaostalih predmeta u Mitrovici/Mitrovicë U toku UNMIK Osnovni sud u Mitrovici
5 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
6 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
7 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
8 Centar za inovacije u Mitrovici (Mitrovica Innovation Center) U toku 2019-01-01 UNMIK NGO LINK #YOUTH
9 Ne vaše vlasništvo: Veza između nasilja u porodici i imovinskih prava žena na Kosovu Završeno 2019-11-01 2020-05-31 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
10 Akademija za mlade žene Zvečan Završeno 2019-01-01 UNMIK NVO Santa Maria
11 Povećavanje efikasnosti sistema izvršenja pravde u regionu Mitrovice rešavanjem zaostalih slučajeva Završeno UNMIK NVO ADRC Osnovni sud u Mitrovici #HUMAN RIGHTS
12 Jačanje predstavnika lokalnih zajednica, OCD-a i medija sa fokusom na manjine radi efikasnog promovisanja međuopštinske saradnje u konkretnim pitanjima zajednica i primene smernica o incidentima koji pogađaju nevećinske zajednice Završeno UNMIK NGO CPT #HUMAN RIGHTS
13 Osnaživanje žena agenata promene u pristupu pravdi „Insistiram na svojim pravima“ Završeno UNMIK NGO INJECT Šef Odbora za zakonodavstvo Državno tužilaštvo Kosovska Policija Šef Odbora za ljudska prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Službenici za rodnu ravnopravnost Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
14 Kulturna saradnja Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK NGO YCC #YOUTH
15 Kosovski Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja - Koračanje napred Završeno UNMIK
16 Centar za podršku pravnoj pomoći U toku 2019-06-01 2020-06-01 UNMIK Pravni institut Kosova Agencija za besplatnu pravnu pomoć #HUMAN RIGHTS
17 Pojačavanje glasa i uticaja kreatorki promena Završeno UNMIK UN Women UNKT EU BIRN Ženski kokus u Kamenici #GENDER EQUALITY
18 Žene za jednakost i mir na severu Kosova U toku UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
19 Podrška osnovnim sudovima i osnovnom tužilaštvu Kosova za rešavanje značajno zaostalih predmeta Završeno UNMIK Osnovni sud u Mitrovici NVO ACDC UNOPS Pravni institut Kosova Osnovni sud u Prištini #YOUTH
20 Podrška naporima da se uspostavi regionalno sklonište za žrtve nasilja u porodici na severu Kosova Završeno Civilno društvo UNMIK #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
21 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 Završeno UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
22 Kosovski Forum Ujedinjenih nacija za izgradnju poverenja - Koračanje napred Završeno UNMIK
23 Podrška osnovnim sudovima i osnovnom tužilaštvu Kosova za rešavanje značajno zaostalih predmeta Završeno UNMIK Osnovni sud u Mitrovici NVO ACDC UNOPS Pravni institut Kosova Osnovni sud u Prištini #YOUTH
24 Šira participacija zajednice za dobro upravljanje i bolje međuetničke odnose Završeno UNMIK
25 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
26 Biznis kao sredstvo, tržište kao cilj Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK Sabor #GENDER EQUALITY
27 Akademija mladih žena Zvečan Završeno 2019-01-01 UNMIK NVO Santa Maria
28 Jačanje lokalne uprave opštine Ranilug Završeno UNMIK Centar za socijalnu afirmaciju mladih #GENDER EQUALITY
29 Poštujemo različitost, živimo mirno Završeno 2019-01-10 2019-05-10 UNMIK NGO YCC #YOUTH
30 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
31 Obrazovni treninzi za mlade Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN #YOUTH
32 Osnaživanje žena razvijanjem jezičkih veština: kurs engleskog jezika Završeno UNMIK #LANGUAGE
33 Moj dom, moja prava Završeno UNMIK Udruženje novinara Kosova #HUMAN RIGHTS
34 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama Završeno IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
35 Obrazovni treninzi za mlade Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN #YOUTH
36 Ekonomsko osnaživanje žena Završeno UNMIK Jahjaga Foundation #GENDER EQUALITY
37 Izgradnja mostova između zajednica Završeno UNMIK NGO Lighthouse
38 Uspostavljanje multietničke kuhinje sa kroasanima i pecivom u Istoku Završeno UNMIK NGO-Vision 02 #YOUTH
39 Unapređenje rodne integracije putem pravnog okvira i postojećih mehanizama Završeno UNMIK CDO #GENDER EQUALITY
40 Osnaživanje žena agenata promene u pristupu pravdi „Insistiram na svojim pravima“ Završeno UNMIK NGO INJECT Šef Odbora za zakonodavstvo Državno tužilaštvo Kosovska Policija Šef Odbora za ljudska prava Ministarstvo unutrašnjih poslova Službenici za rodnu ravnopravnost Senior Legal Advisor of the Ombudsman Office #GENDER EQUALITY
41 721 selo Završeno UNMIK NGO Lady
42 Zastupanje proporcionalnog zaposlenja Završeno UNMIK NGO Lens
43 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 U toku UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
44 Unapređenje primene Agende za žene, mir i bezbednost na Kosovu i strategije Pravda 2020 U toku UNMIK UN Women Kancelarija kosovskog koordinatora protiv nasilja u porodici #GENDER EQUALITY
45 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Završeno UNMIK NGO Sinergija NGO PEN Srednje škole #YOUTH
46 Kultura i pesme žive sve vreme Završeno UNMIK NVO Durmish Aslano
47 Mesec dečijeg osmeha Završeno UNMIK Institut NVO za afirmaciju međunacionalnih odnosa
48 Izgradnja mostova između zajednica Završeno UNMIK NGO Lighthouse
49 Inicijativa žena u medijima na Kosovu Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK KoSSev
50 Podrška organizovanju Godišnjeg seminara sudija Apelacionog suda u saradnji sa kosovskom Akademijom pravde Završeno UNMIK Apelacioni sud Kosova Kosovska akademija pravde
51 Međuetnička umetnička galerija Završeno UNMIK NGO Melodies
52 Žene za jednakost i mir na severu Kosova Završeno UNMIK NGO Žensko pravo #GENDER EQUALITY
53 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Završeno 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
54 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama - faza 2 Završeno 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
55 Kosovska platforma za izgradnju poverenja (TBF Digital Platform) Završeno 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NVO NSI
56 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama - faza 2 Završeno 2019-09-01 2020-06-15 IOM UNMIK #LANGUAGE
57 Pružanje ciljane podrške regionalnom prihvatilištu za preživele od rodno zasnovanog nasilja na severu Kosova Završeno 2019-10-30 2020-06-15 UNMIK NGO EkoPro #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
58 Poboljšanje socijalne uključenosti zajednica Roma, Aškalija i Egipta u regionu Mitrovice Završeno 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
59 Podrška osnaživanju mladih i preduzetništvu u oblasti informacionih tehnologija Završeno 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
60 Poboljšanje socijalne uključenosti zajednica Roma, Aškalija i Egipta u regionu Mitrovice Završeno 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
61 Poboljšanje socijalne uključenosti zajednica Roma, Aškalija i Egipta u regionu Mitrovice Završeno 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
62 Poboljšanje socijalne uključenosti zajednica Roma, Aškalija i Egipta u regionu Mitrovice Završeno 2019-11-25 2020-05-15 UNMIK Danish Refugee Council #YOUTH #HUMAN RIGHTS
63 Konferencija gradonačelnika o jačanju međuopštinske saradnje i koordinacije u vezi sa pitanjima podrške u zajednici Završeno 2020-02-12 2020-06-30 Ministarstvo za zajednice i povratak UNHCR UNMIK
64 Podrška osnaživanju mladih i preduzetništvu u oblasti informacionih tehnologija Završeno 2019-10-25 2020-06-05 UNMIK NGO LINK #YOUTH
65 Kosovska platforma za izgradnju poverenja (TBF Digital Platform) Završeno 2019-09-01 2020-06-15 UNMIK NVO NSI
66 Škola muzike Završeno 2020-02-07 2020-06-15 UNMIK NGO Roma Press Service #YOUTH
67 Podizanje svesti školske dece o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaže Završeno 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
68 Podizanje svesti školske dece o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaže Završeno 2019-08-20 2019-11-30 UNMIK NGO Sjaj Sunca #YOUTH
69 Mladi kreatori promena kroz pozorište Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Balkan Sunflowers Kosova #YOUTH
70 Oprema za multietničku zadrugu EVA Završeno 2019-10-25 2020-02-25 UNMIK EVA Kooperativa #HUMAN RIGHTS
71 Festival multikulturalizma kroz pozorište, vizuelnu umetnost, ples u Prizrenu Završeno 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Cultural Artistic Assosciation #YOUTH
72 Jačanje demokratizacije na Kosovu kroz izgradnju mladih inicijativa za mir Završeno 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
73 Jačanje demokratizacije na Kosovu kroz izgradnju mladih inicijativa za mir Završeno 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK
74 Jačanje demokratizacije na Kosovu kroz izgradnju mladih inicijativa za mir Završeno 2020-01-06 2020-01-15 UNMIK #YOUTH
75 ArtCult Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Alternativna
76 Promovisanje međuetničkog dijaloga i podizanje svesti o rodnoj ravnopravnosti i ljudskim pravima Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK Network of Peace Movement #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS
77 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
78 Multietnička likovna kolonija slikara sa Kosova, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore U toku 2020-03-15 2020-06-15 UNMIK NGO Preporod
79 SMAART Omladinski Centar Završeno 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
80 SMAART Omladinski Centar Završeno 2020-01-15 2020-06-15 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
81 Dnevne priče - Divune Mothavipja Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
82 Dnevne priče - Divune Mothavipja Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Roma Versitas Kosovo
83 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
84 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
85 "Inicijativa za mlade muškarce" Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) #YOUTH
86 "Inicijativa za mlade muškarce" Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) #YOUTH
87 "Inicijativa za mlade muškarce" Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) #YOUTH
88 Multikulturna škola Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Institut za afirmaciju međuetničkih odnosa (IAMN) #YOUTH
89 Multikulturna škola Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK Institut za afirmaciju međuetničkih odnosa (IAMN) #YOUTH
90 Podrška procesu verifikacije diplome, Nezavisna komisija, njegov sekretarijat i UMN Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
91 Jačanje institucionalnih kapaciteta na Kosovu da se obezbedi adekvatan pristup pravdi i informacijama i službama zaštite za preživele od rodno zasnovanog nasilja Završeno 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
92 Podrška procesu verifikacije diplome, Nezavisna komisija, njegov sekretarijat i UMN Završeno 2020-01-08 2020-06-15 UNMIK ECMI Kosovo #YOUTH
93 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Nov): Podrška inkluzivnom učešću mladih u lokalnoj upravi Završeno 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
94 Dalja pomoć integrisanim pravosudnim institucijama na severu Kosova U toku 2019-11-01 2020-06-01 UNMIK NVO ACDC #LANGUAGE
95 Jačanje kapaciteta sistema korekcija na Kosovu u rehabilitaciji žena i maloletnika lišenih slobode U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
96 Jačanje kapaciteta sistema korekcija na Kosovu u rehabilitaciji žena i maloletnika lišenih slobode U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK UNOPS #HUMAN RIGHTS
97 Pristup kosovskim pravosudnim institucijama od strane nevećinskog stanovništva U toku 2020-03-01 2020-06-01 UNMIK IDRA
98 Napredni kvalitet upotrebe jezika u pravosudnim institucijama U toku UNDP UNMIK #LANGUAGE
99 Napredni kvalitet upotrebe jezika u pravosudnim institucijama U toku UNDP UNMIK #LANGUAGE
100 Dijalog o kosovskom društvu: serija debata u Gradskoj kući Završeno 2019-01-01 2019-06-01 UNMIK BIRN #GENDER EQUALITY #YOUTH #HUMAN RIGHTS
101 Jačanje institucionalnih kapaciteta na Kosovu da se obezbedi adekvatan pristup pravdi i informacijama i službama zaštite za preživele od rodno zasnovanog nasilja Završeno 2019-10-28 2020-06-15 UNMIK UN Women #GENDER EQUALITY
102 Angažovanje žena da vode i osmisle rešenje zasnovano na zajednici za unapređenje društvenih i ekonomskih promena U toku 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
103 Osiguravanje rodno odgovornih i uključivih procesa političkog dijaloga (faza I) Završeno 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
104 Osiguravanje rodno odgovornih i uključivih procesa političkog dijaloga (faza I) Završeno 2019-11-25 2020-03-31 UNMIK EU Geneva Center for Security Policy (GCSP) #GENDER EQUALITY
105 Angažovanje žena da vode i osmisle rešenje zasnovano na zajednici za unapređenje društvenih i ekonomskih promena U toku 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
106 Angažovanje žena da vode i osmisle rešenje zasnovano na zajednici za unapređenje društvenih i ekonomskih promena U toku 2020-01-15 UNMIK NGO Business center Zvečan #GENDER EQUALITY
107 Osiguravanje pristupa žena pravdi kroz povećanu institucionalnu odgovornost Završeno 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
108 Osiguravanje pristupa žena pravdi kroz povećanu institucionalnu odgovornost Završeno 2019-11-15 2020-06-25 UNMIK NGO INJECT #GENDER EQUALITY
109 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Nov): Podrška inkluzivnom učešću mladih u lokalnoj upravi Završeno 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
110 Youth T.R.A.I.N. (Trust Reboot Action for Inclusive Nov): Podrška inkluzivnom učešću mladih u lokalnoj upravi Završeno 2019-01-01 2020-06-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
111 Učešće mladih u procesima donošenja javnih odluka Završeno 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
112 Učešće mladih u procesima donošenja javnih odluka Završeno 2017-10-01 2018-06-01 UNMIK #YOUTH
113 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
114 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
115 Organizacija II Skupštine mladih UN-a na Kosovu Završeno 2018-03-01 2018-06-01 UNDP UNMIK UN Women United Youth Task Force UNICEF OSCE #YOUTH
116 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
117 Četiri ugla Kosova: izgradnja poverenja kroz međukulturalno učenje Završeno 2018-06-26 2018-06-30 UNMIK NGO Raise Your Hand for Help #YOUTH
118 "E.E.E." Jednako osnaživanje etničkih grupa Završeno 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
119 "E.E.E." Jednako osnaživanje etničkih grupa Završeno 2018-07-01 2018-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
120 Kosovski omladinski festival Završeno 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
121 Kosovski omladinski festival Završeno 2018-06-01 2018-07-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
122 Moje Kosovo u jednom kadru Završeno 2018-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
123 NE znači NE Završeno 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
124 NE znači NE Završeno 2018-08-01 2018-12-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
125 Transparentnost mladih Završeno 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
126 Transparentnost mladih Završeno 2018-09-01 2019-01-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
127 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Završeno 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
128 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Završeno 2019-03-18 2019-06-28 UNMIK Center for Cultural Diversity and Minority Development #YOUTH
129 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
130 Mladi donosioci promena: Lokalizacija UNSCR2250 na Kosovu Završeno 2019-02-14 2019-06-28 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
131 Napredan program za mlade, mir i bezbednost na Kosovu - Treća omladinska skupština Ujedinjenih nacija na Kosovu Završeno 2019-04-20 2019-06-24 IOM UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
132 Projekat vizualnih umetnosti Završeno 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
133 Projekat vizualnih umetnosti Završeno 2019-06-01 2019-07-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
134 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
135 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
136 Zajedno možemo Završeno 2019-08-01 2019-09-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
137 Osnaživanje žena u poslu Završeno UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
138 Pod jednim nebom Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Astronomski klub Kosova #YOUTH
139 Pod jednim nebom Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Astronomski klub Kosova #YOUTH
140 Te@ch - Tech Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
141 Te@ch - Tech Završeno 2019-09-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force UNICEF NGO PEN #YOUTH
142 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
143 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
144 Omladina BRE! Eko-kamp za izgradnju životne sredine i klimatske promene U toku 2019-09-01 2020-06-01 UNMIK GAIA Kosovo #YOUTH
145 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
146 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
147 Organizacija četvrte Skupštine mladih UN na Kosovu U toku 2020-02-01 IOM UNDP UNMIK UN Women UNDCO United Youth Task Force UNICEF NGO PEN Ministarstvo kulture, omladine i sporta #YOUTH
148 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
149 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
150 Vakcina protiv govora mržnje na medijima Završeno 2020-01-01 2020-02-01 UNMIK United Youth Task Force #YOUTH
151 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
152 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
153 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
154 Podrška međuetničkoj poslovnoj saradnji Završeno 2020-01-15 2020-06-14 UNMIK Sabor
155 Program „Mladi ambasadori mira“ za mlade balkanske lidere U toku 2020-02-01 UNMIK UNICEF Regional Youth Cooperation Office #YOUTH
156 Podrška kulturnom centru Gračanica Završeno 2020-02-03 2020-04-03 UNMIK Cultural Club Gracanica
157 Podrška ugroženim kategorijama tokom COVID-19 u opštini Zubin Potok Završeno 2020-03-01 2020-05-31 UNMIK Lyac Zubin Potok #YOUTH
158 Dalja podrška kosovskim pravosudnim institucijama da se povinuju jezičkim pravima i smanje zaostale predmete Završeno 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
159 Dalja podrška kosovskim pravosudnim institucijama da se povinuju jezičkim pravima i smanje zaostale predmete Završeno 2018-01-01 2019-01-01 UNMIK #LANGUAGE #HUMAN RIGHTS
160 Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama Završeno IOM UNMIK Center for social initiatives #LANGUAGE
161 Posredovanje u akciji: Jačanje sistema pravosuđa u oblasti Mitrovice Završeno 2020-01-06 2020-06-15 UNMIK NVO ADRC #HUMAN RIGHTS
162 Jačanje medijskog sektora da bolje služi javnom interesu Završeno 2020-01-26 2020-06-26 UNMIK KoSSev Centre for Communities Development (CCD)
163 Jačanje medijskog sektora da bolje služi javnom interesu Završeno 2020-01-26 2020-06-26 UNMIK KoSSev Centre for Communities Development (CCD)
164 Zalaganje za ljudska prava: jačanje otpornosti zajednica Završeno 2019-11-15 2020-06-15 UNMIK NGO Sinergija #YOUTH
165 Podrška nevladinim organizacijama za ljudska prava na Kosovu Završeno 2019-09-15 2020-06-15 UNMIK #HUMAN RIGHTS