Projektet

# Emri Statusi Organizatat Vendndodhjet Data e fillimit Data e përfundimit Etiketat
8 Akademia e Grave të Reja Zveçan Completed UNMIK
NGO Santa Maria
Zveçan 01, January 2019 #EDUCATION #GENDER EQUALITY
12 Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave Completed UNMIK
NGO Women's Right
Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku 01, January 2019 01, June 2019 #HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY
13 Gratë e Kosovës në Media Completed UNMIK
KoSSev
Mitrovicë e Jugut 01, January 2019 01, June 2019 #MEDIA #GENDER EQUALITY
34 Mitrovica/Mitrovicë projekti i reduktimit të lëndëve të mbetura In Progress UNMIK
Gjykata Themelore Mitrovicë
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut
75 Qendra e Inovacionit e Mitrovicës Completed UNMIK
NGO LINK
Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut 01, January 2019 #YOUTH
103 Biznesit si një mjet, tregu si një qëllim Completed UNMIK
Sabor
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Graçanicë , Shtërpcë , Partesh 01, January 2019 01, June 2019 #GENDER EQUALITY
112 Bashkëpunimi kulturor Completed UNMIK
NGO YCC
Leposaviq 01, January 2019 01, June 2019 #YOUTH
127 Trajnime edukative për të rinjtë Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Synergy
Podujevë , Obiliq , Mitrovicë e Veriut , Shtime , Ferizaj , Gjakovë , Fushë Kosovë #YOUTH
154 Mbështetja e iniciativave të gjuhës Completed UNMIK
IOM
Center for social initiatives
Kosova e gjerë #LANGUAGE
155 Gratë për Barazi dhe Paqe në Kosovën Veriore In Progress UNMIK
NGO Women's Right
Zveçan , Zubin Potoku , Mitrovicë e Jugut , Mitrovicë e Veriut , Leposaviq #GENDER EQUALITY
BACK TO TOP