Multietnička ženska zastupnička grupa

Finansiranje UNMIK-a je omogućilo NVO-u 'Žensko pravo' da obučava opštinsko osoblje i članove Lobi grupe u četiri opštine na severu o relevantnim rezolucijama, konvencijama i zakonima o rodnoj ravnopravnosti u pripremi za izradu opštinskih akcionih planova za rodnu ravnopravnost. Od januara 2019., obučeno je ukupno 50 učesnika, uključujući 41 ženu, 9 muškaraca, 39 kosovskih Srba, 6 kosovskih Albanaca, 3 kosovska Bošnjaka i 2 kosovska Goranca, a održane su i konsultacije sa 17 kosovskih Albanki u selima u Zubinom Potoku i Zvečanu. https://www.facebook.com/zenskopravo028/

Organizacije: UNMIK , NGO Žensko pravo
Lokacije: Severna Mitrovica , Leposavić , Zvečan , Zubin Potok
Datum početka : 01, January 2019
Krajnji datum : 01, June 2019
Tags: #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS