Art Polis

Art Polis

#CULTURE #YOUTH

Projekti

# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Značavanje
202 Mlade žene grade mir Completed EU
Kvinna till Kvinna
Art Polis
Alternativni Centar za Devojke
Priština 05, November 2019 08, November 2019 #GENDER EQUALITY
203 Rešavanje seksualnog uznemiravanja na javnim univerzitetima na Kosovu Completed Art Polis
CFD Švajcarska
Gnjilane 31, October 2019 #GENDER EQUALITY
370 Zaštita i promocija ljudskih prava na Kosovu kroz aktivno civilno društvo Completed EU
Art Polis
GLPS
Širom Kosova 01, March 2017 31, July 2019 #HUMAN RIGHTS
659 Feministička prolećna škola Completed Alternativni Centar za Devojke
Art Polis
Kvinna till Kvinna
Širom Kosova #GENDER EQUALITY
660 Mini biblioteka „Donesite jednu knjigu - nabavite drugu“ In Progress Kosova Women's Network
Kosovar Gender Studies Center
Art Polis
Priština #GENDER EQUALITY
662 Poezija za moć - svaki dan je 8. mart Completed CFD Švajcarska
Art Polis
UNFPA
Priština 08, March 2020 #GENDER EQUALITY
663 Transformacija sukobljenih percepcija povećanim građanskim i zajedničkim angažmanom na Kosovu In Progress HLC
Art Polis
NVO Aktiv
EU
Širom Kosova
664 One Billion Rising Ferizaj – 2018 Completed ECMI Kosovo
Kosova Women's Network
Kosovar Gender Studies Center
Art Polis
NGO PEN
Omladinski savet Kosova
ORCA
Priština , Uroševac 08, March 2018 #GENDER EQUALITY
701 Virtualni muzej aktivizma In Progress Art Polis
Kvinna till Kvinna
Širom Kosova #GENDER EQUALITY
727 Obrazovanje zasnovano na pozorištu Completed Art Polis Širom Kosova #YOUTH
BACK TO TOP