Inicijative


# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Značavanje
10 Kraj nasilju nad ženama Completed UN Women
NVO Aktiv
Gnjilane , Leposavić , Severna Mitrovica , Zubin Potok , Zvečan , Ðakovica , Dragaš

#HUMAN RIGHTS #GENDER EQUALITY

79 Zagovaranje u celoj zajednici za povećanje pristupa žena zapošljavanju In Progress D4D
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Uroševac , Gnjilane , Južna Mitrovica , Priština

#GENDER EQUALITY

83 Program stabilizacije zajednice - Tržnica u selu Kmetovce Completed IOM Gnjilane

157 Šira participacija zajednice za dobro upravljanje i bolje međuetničke odnose Completed UNMIK Gnjilane , Kamenica , Klokot , Novo Brdo , Parteš , Ranilug , Vitina

203 Rešavanje seksualnog uznemiravanja na javnim univerzitetima na Kosovu Completed Art Polis
CFD Švajcarska
Gnjilane 31, October 2019

#GENDER EQUALITY

259 Podizanje svesti građana o ženskim imovinskim i naslednim pravima Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Gnjilane , Kamenica , Vitina 01, April 2018 01, February 2019

266 Ženska imovinska prava - fikcija ili vladavina prava? Completed ATRC
USAID
Communication for Social Development
Gnjilane , Kamenica , Klokot , Novo Brdo , Parteš , Ranilug , Štrpce , Istok , Klina , Gračanica 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Ženska imovinska prava - fikcija ili vladavina prava? Completed ATRC
USAID
Communication for Social Development
Gnjilane , Kamenica , Klokot , Novo Brdo , Parteš , Ranilug , Štrpce , Istok , Klina , Gračanica 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

383 Konferencija gradonačelnika o jačanju međuopštinske saradnje i koordinacije u vezi sa pitanjima podrške u zajednici Completed UNMIK
UNHCR
Ministarstvo za zajednice i povratak
Gnjilane , Peć , Priština 12, February 2020 30, June 2020

462 Transparentnost mladih Completed UNMIK
United Youth Task Force
Gnjilane 01, September 2018 01, January 2019

#YOUTH

464 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Gnjilane , Kamenica , Parteš , Štrpce , Gračanica 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

509 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Completed Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK
KCSF
Gnjilane , Kamenica , Vitina , Južna Mitrovica , Podujevo , Zubin Potok , Istok , Peć , Orahovac 01, March 2018 31, December 2019

#YOUTH

510 TruAktiv Completed Sbunker
KCSF
Uroševac , Gnjilane , Južna Mitrovica , Ðakovica , Peć , Priština , Prizren 01, March 2018 31, December 2019

671 Uređenje fekalne kanalizacije i asfaltiranje puteva Completed Ministarstvo administracije lokalne samouprave Gnjilane 28, February 2019

734 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Gnjilane , Klokot , Novo Brdo , Parteš , Ranilug , Štrpce , Leposavić , Severna Mitrovica , Vučitrn , Zubin Potok , Zvečan , Istok , Klina , Peć , Gračanica , Obilić 01, October 2014 01, October 2018

795 Suprotstavljanje tehnologijom Completed NGO Open Data Kosovo
OSCE
Gnjilane 01, January 2018 01, January 2019

#YOUTH

802 Podizanje učešća građana u izradi i primeni lokalnih kulturnih politika Completed EC Ma Ndryshe
UNDP
Gnjilane , Prizren

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

BACK TO TOP