Inicijative# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
10 Kraj nasilju nad ženama Completed UN Women
NVO Aktiv
Dragaš , Ðakovica , Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić , Gnjilane

#GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS

79 Zagovaranje u celoj zajednici za povećanje pristupa žena zapošljavanju In Progress Royal Embassy of Norway in Kosovo
D4D
Priština , Južna Mitrovica , Gnjilane , Uroševac

#GENDER EQUALITY

83 Program stabilizacije zajednice - Tržnica u selu Kmetovce Completed IOM Gnjilane

157 Šira participacija zajednice za dobro upravljanje i bolje međuetničke odnose Completed UNMIK Vitina , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Kamenica , Gnjilane

203 Rešavanje seksualnog uznemiravanja na javnim univerzitetima na Kosovu Completed Art Polis
CFD Švajcarska
Gnjilane 31, October 2019

#GENDER EQUALITY

259 Podizanje svesti građana o ženskim imovinskim i naslednim pravima Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Vitina , Kamenica , Gnjilane 01, April 2018 01, February 2019

266 Ženska imovinska prava - fikcija ili vladavina prava? Completed ATRC
USAID
CSD
Gračanica , Klina , Istok , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Kamenica , Gnjilane 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

267 Ženska imovinska prava - fikcija ili vladavina prava? Completed ATRC
USAID
CSD
Gračanica , Klina , Istok , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Kamenica , Gnjilane 15, July 2019 05, July 2020

#GENDER EQUALITY

383 Konferencija gradonačelnika o jačanju međuopštinske saradnje i koordinacije u vezi sa pitanjima podrške u zajednici Completed UNMIK
UNHCR
Ministarstvo za zajednice i povratak
Priština , Peć , Gnjilane 12, February 2020 30, June 2020

462 Transparentnost mladih Completed UNMIK
United Youth Task Force
Gnjilane 01, September 2018 01, January 2019

#YOUTH

463 Transparentnost mladih Completed UNMIK
United Youth Task Force
Gnjilane 01, September 2018 01, January 2019

#YOUTH

464 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Gračanica , Štrpce , Parteš , Kamenica , Gnjilane 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

465 U tvojim rukama: Jačanje učešća mladih u procesima donošenja lokalnih odluka Completed Center for Cultural Diversity and Minority Development
UNMIK
Gračanica , Štrpce , Parteš , Kamenica , Gnjilane 18, March 2019 28, June 2019

#YOUTH

509 Izgradnja profesionalnih kapaciteta mladih ljudi u poljoprivrednom sektoru Completed Initiative for Agricultural Development of Kosovo - IADK
KCSF
Orahovac , Peć , Istok , Zubin Potok , Podujevo , Južna Mitrovica , Vitina , Kamenica , Gnjilane 01, March 2018 31, December 2019

#YOUTH

510 TruAktiv Completed Sbunker
KCSF
Prizren , Priština , Peć , Ðakovica , Južna Mitrovica , Gnjilane , Uroševac 01, March 2018 31, December 2019

671 Uređenje fekalne kanalizacije i asfaltiranje puteva Completed Ministarstvo administracije lokalne samouprave Gnjilane 28, February 2019

734 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obilić , Gračanica , Peć , Klina , Istok , Zvečan , Zubin Potok , Vučitrn , Severna Mitrovica , Leposavić , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Gnjilane 01, October 2014 01, October 2018

735 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obilić , Gračanica , Peć , Klina , Istok , Zvečan , Zubin Potok , Vučitrn , Severna Mitrovica , Leposavić , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Gnjilane 01, October 2014 01, October 2018

795 Suprotstavljanje tehnologijom Completed OSCE
Open Data Kosovo
Gnjilane 01, January 2018 01, January 2019

#YOUTH

802 Podizanje učešća građana u izradi i primeni lokalnih kulturnih politika Completed UNDP
EC Ma Ndryshe
Prizren , Gnjilane

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP