Tekuća podrška za relevantne kosovske institucije

Kroz program „Pravda 2020“, UN Women je održao blisku saradnju sa Kancelarijom nacionalnog koordinatora za zaštitu od nasilja u porodici i Agencijom za ravnopravnost polova. https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/justice_and_corrections_update_june_2018.pdf https://www.facebook.com/unwomenkosovo/