Grupi multi-etnik për Mbështetjen e Grave

Financimi i UNMIK-ut ka mundësuar që OJQ-të e Të Drejtave të Grave të trajnojnë stafin komunal dhe Grupet Lobuese në katër komunat veriore rreth rezolutave, konventave dhe ligjeve për barazisë gjinore gjatë përgatitjeve për shkrimin e planeve komunale të veprimit për barazi gjinore. Nga Janari 2019, gjithsej 50 pjesëmarrës, duke përfshirë 41 gra, 9 burra, 39 Kosovar Serb, 6 Kosovar Shqiptar, 3 Kosovar Boshnjak si dhe 2 Kosovar Boshnjak, janë trajnuar ndërsa sesionet këshilluese janë mbajtur me 17 gra shqiptare të Kosovës në fshatërat e Zubin Potokut dhe Zveçanit. https://www.facebook.com/zenskopravo028/

Organizatat: UNMIK , NGO Women's Right
Vendndodhjet: Mitrovicë e Jugut , Leposaviq , Zveçan , Zubin Potoku
Data e fillimit : 01, January 2019
Data e përfundimit : 01, June 2019
Etiketat: #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS