16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja

Pokretanjem globalne kampanje 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja (25. novembar - 10. decembar), Bezbednosno-rodna grupa poziva na kontinuirane napore koji imaju za cilj sprečavanje nasilja nad ženama i devojčicama i na snažniji institucionalni odgovor na takve vrste kršenja prava. Pročitajte više na: https://www.ks.undp.org/content/kosovo/en/home/presscenter/articles/2018/12/14/16-days-campaign-summary.html

Organizacije: UN Women
Lokacije: Širom Kosova
Datum početka : 01, November 2018
Krajnji datum : 01, December 2018
Tags: #GENDER EQUALITY #HUMAN RIGHTS