Podrška sveobuhvatnim jezičkim inicijativama

Putem ove inicijative, razvijen je kurs srpskog i albanskog jezika VocUp A2, kao i prvi onlajn srpsko-albanski rečnik. Ovi alati za učenje jezika pozitivno doprinose ne samo pomirenju i društveno-ekonomskoj uključenosti svih etničkih grupa na Kosovu, već, takođe, podstiču inicijativu okupljanja više prevodilaca, koji su neophodni za dobro upravljanje i poštovanje zakona o jezicima. Pročitajte više na: https://unmik.unmissions.org/most-comprehensive-albanian-serbian-and-serbian-albanian-dictionary-goes-live

Organizacije: UNMIK , IOM , Center for social initiatives
Lokacije: Širom Kosova
Tags: #LANGUAGE