Mbështetja e iniciativave të gjuhës

Përmes kësaj nisme , u zhvillua kursi gjuhës serbe / shqipe VocUp A2, si dhe fjalori i parë online serbisht / shqip. Këto mjete gjuhësore kontribuojnë pozitivisht jo vetëm në pajtimin dhe përfshirjen socio-ekonomike të të gjitha grupeve etnike në Kosovë, por ato gjithashtu më tej iniciativën për të bashkuar më shumë interpretues të nevojshëm për praktikën e qeverisjes së mirë të pajtueshmërisë së gjuhës. Lexo më shumë në: https://unmik.unmissions.org/most-comprehensive-albanian-serbian-and-serbian-albanian-dictionary-goes-live

Organizatat: UNMIK , IOM , Center for social initiatives
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #LANGUAGE