721 selo

Projekat je bio jedinstvena inicijativa za oživljavanje proizvodnje rukotvorina na Kosovu i pružanje mogućnosti za ekonomsko osnaživanje i samozapošljavanje žena koristeći stare, zaboravljene tehnike. Ovaj projekat promoviše ekonomsku uključenost žena, pruža mogućnost zapošljavanja, omogućava osnivanje preduzeća, poboljšava prihode, promoviše nezavisnost žena i povećava saradnju i razmenu iskustava, pružajući tako priliku za povećanu međuetničku toleranciju i saradnju. Trening je, takođe, uključivao razvoj tehničkih veština žena i organizovanje dva poslovna sajma, koji su omogućili ženama da izlože svoje proizvode i povežu se sa poslovnim kompanijama. Pročitajte više na: http://www.ladycc4women.org/en/Projects/Category/721-Villages/

Organizacije: UNMIK , NGO Lady
Lokacije: Priština
Značavanje: