721 Fshatëra

Projekti ishte një nismë unike për të ringjallur prodhimin e artizanatit në Kosovë dhe për të siguruar mundësinë për fuqizim ekonomik dhe vetë-punësim për gratë që përdorin teknikat e vjetra të cilat nuk përdoren më Ky projekt promovon përfshirjen ekonomike për gratë, ofron mundësi punësimi, mundëson krijimin e bizneseve, përmirëson të ardhurat, promovon pavarësinë e grave dhe rrit bashkëpunimin dhe shkëmbimin e përvojave, duke siguruar kështu mundësi për rritjen e tolerancës dhe bashkëpunimit ndëretnik. Trajnimi gjithashtu përfshiu zhvillimin e aftësive teknike të grave dhe dy panaireve të biznesit që lejuan gratë të shfaqnin produktet e tyre dhe të lidheshin me kompani biznesi. Lexo më shumë në:http://www.ladycc4women.org/en/Projects/Category/721-Villages/

Organizatat: UNMIK , NGO Lady
Vendndodhjet: Prishtinë
Etiketat: