Zastupanje proporcionalnog zaposlenja

Održan je niz sastanaka sa direktorima javne uprave i članovima odbora za zajednice kako bi se zagovarala proporcionalna zaposlenja i napravio model koji bi se sledio pri zapošljavanju i uključivanju manjinskih zajednica u lokalnu upravu; kreirao akcioni plan za rešavanje identifikovanih izazova proporcionalnog zapošljavanja; i sprovele kampanje za podizanje svesti putem medija i drugih kanala komunikacije koje nevećinske zajednice često koriste kako bi se premostio nedostatak informacija o radu vlasti i raspoloživim mogućnostima za proporcionalno zapošljavanje. Pročitajte više na: https://www.ngolens.org/en/projects/advocacy-for-proportional-employment-presentation/

Organizacije: UNMIK , NGO Lens
Lokacije: Širom Kosova
Značavanje: