Razgovori o rodu: Zato što mi pravimo razliku

U januaru 2019. godine, kao direktan rezultat Analize o polovima, Kancelarija EU/EUSR na Kosovu pokrenula je niz diskusija pod naslovom: Razgovori o polu: zato što mi pravimo razliku. U saradnji sa Kućom Evrope na Kosovu, razgovori imaju za cilj kontekstualizaciju nejednakosti u različitim temama, podizanje svesti, doprinos promeni načina razmišljanja i poboljšanje politike rodne ravnopravnosti na Kosovu. Do sada je organizovano deset rodnih razgovora o najtežim pitanjima o rodnoj ravnopravnosti i osnaživanju žena. Pročitajte više na:https://europehouse-kosovo.com/event/eu-gender-talk-gender-based-violence/

Organizacije: Kuća Evrope , EUSR , EU
Lokacije: Priština , Severna Mitrovica
Značavanje: #GENDER EQUALITY