Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim

Në janar 2019, si rezultat i drejtpërdrejtë i Analizës së Gjinisë, Zyra e BE / EUSR në Kosovë filloi një seri diskutimesh, nën titullin: Bisedimet Gjinore: Sepse Ne bëjmë një ndryshim. Në bashkëpunim me Shtëpinë e Evropës në Kosovë, bisedimet synojnë të kontekstualojnë pabarazitë brenda temave të ndryshme, të rrisin vetëdijen, të kontribuojnë në ndryshimin e grupeve të mendjes dhe të përmirësojnë politikat e barazisë gjinore në Kosovë. Deri më tani, dhjetë bisedime gjinore u organizuan për çështjet më të ndezura mbi barazinë gjinore dhe fuqizimin e grave. Lexo më shumë në:https://europehouse-kosovo.com/event/eu-gender-talk-gender-based-violence/

Organizatat: Shtëpia e Evropës , EUSR , EU
Vendndodhjet: Prishtinë , Mitrovicë e Jugut
Etiketat: #GENDER EQUALITY