Poboljšanje inkluzije diplomaca iz nevećinskih zajednica u centralnoj i lokalnoj administraciji na Kosovu

Cilj projekta je unapređenje veština maturanata iz srpske i drugih manjinskih zajednica, omogućavajući im da profesionalno i efikasno deluju kao javni funkcioneri u jedinicama lokalne uprave i/ili institucijama centralne vlade. Pročitajte više na: www.ngocpt.org