Kontinuirano zagovaranje - Pravno savetovanje i pomoć

 UNHCR, sa svojom partnerskom organizacijom, zagovara i direktno doprinosi izmenama i dopunama Zakona o civilnom statusu i drugih relevantnih zakona, i pruža direktno pravno savetovanje i pomoć ugroženim interno raseljenim licima, dobrovoljnim povratnicima i neregistrovanom stanovništvu. Pročitajte više na: https://www.unhcr.org/see/where-we-work/kosovo

Organizacije: UNHCR
Lokacije: Širom Kosova
Tags: #HUMAN RIGHTS