"Inicijativa za mlade muškarce"

Projekat uključuje mlade u dobi od 14 do 19 godina iz albanskih, srpskih i RAE zajednica u 5 opština da bi stvorili ljudska prava zasnovana na kulturi, rodnoj ravnopravnosti i nenasilnom ponašanju. Aktivnosti uključuju radionice o nasilju, sukobu i zdravom načinu života; razvoj kapaciteta lokalnim NVO partnerima (koji rade na rodu, prevenciji nasilja, zdravstvu) i lokalnim vlastima; nacionalni kamp za liderstvo, komunikaciju, rešavanje sukoba, toleranciju i kritičko razmišljanje; i stvorite "Budi muškarac klub" u školama (25 polaznika (10 - 12 razreda)) po školama. Sredstva uglavnom za događaje i aktivnosti na radionicama, troškove putovanja i smeštaja. Ovo je deo projekta "Muškarci i dečaci kao Partneri u promociji rodne ravnopravnosti i sprečavanju nasilja i ekstremizma među mladima na Balkanu "koju je implementirao CARE Int. Balkan u partnerstvu sa SIT i IMCA na Kosovu - uz podršku Austrijske razvojne agencije (ADA) i hrastove fondacije. Pročitajte više na: https://www.facebook.com/SITccssr/

Organizacije: Centar za savetovanje, socijalne usluge i istraživanje (SIT) , UNMIK
Lokacije: Priština , Ðakovica , Južna Mitrovica , Kamenica
Datum početka : 06, January 2020
Krajnji datum : 15, June 2020
Značavanje: #YOUTH