Transformacija sukobljenih percepcija povećanim građanskim i zajedničkim angažmanom na Kosovu

Kosovo “/ Priština,“ Artpolis ”/ Priština,“ Aktiv ”/ Severna Mitrovica i“ Documenta ”/ Zagreb. Ova koalicija stvorena je u okviru projekta „Transformacija sukobljenih percepcija povećanim građanskim i zajedničkim angažmanom na Kosovu“ koji je podržala Evropska unija. Cilj koalicije je da angažuje zajednicu baveći se prošlošću, sadašnjošću i budućnošću ka pomirenju i promociji kulturne različitosti na Kosovu. Pročitajte više na: https://artpolis-ks.com/eng/kosovo-coalition-for-reconciliation-official-launch/

Organizacije: HLC , Art Polis , NVO Aktiv , EU
Lokacije: Širom Kosova
Značavanje: