Kontinuirani monitoring

UNHCR preko partnerskih organizacija prati međuetničke incidente, uključujući incidente sa verskim konotacijama i izveštava o nalazima. Pročitajte više na: https://www.unhcr.org/see/wp-content/uploads/sites/57/2019/04/Fact-sheet-Kosovo-4-April-2019.pdf

Organizacije: UNHCR
Lokacije: Širom Kosova
Značavanje: #HUMAN RIGHTS