Monitorim i vazhdueshëm

UNHCR, përmes organizatave partnere vëzhgon incidentet ndëretnike, duke përfshirë incidente me lidhje fetare dhe raporten mbi gjetjet. Lexo më shumë në:https://www.unhcr.org/see/wp-content/uploads/sites/57/2019/04/Fact-sheet-Kosovo-4-April-2019.pdf

Organizatat: UNHCR
Vendndodhjet: Kosova e gjerë
Etiketat: #HUMAN RIGHTS