Rizik dezinformacija u doba pandemije

Kroz obuku na temu „Rizik od dezinformacija u vreme pandemije“ koja je bila namenjena proširivanju znanja o temi infodemije kao i jačanju kapaciteta novinara za izveštavanje istinitih i pouzdanih činjenica. Do kraja projekta, međunarodni stručnjak će voditi 2 obuke sa novinarima na centralnom nivou i kao rezultat ovih aktivnosti biće pripremljen vodič. Pročitajte više na: https://www.facebook.com/asociacioniigazetareve/posts/2973942106007185

Organizacije: UN Women , CDF , AGK
Lokacije: Širom Kosova
Tags: