Programi aktivnog tržišta rada 2

Projekat Program aktivnog tržišta rada 2 (ALMP2) temelji se na dugogodišnjim dostignućima UNDP-a u pružanju podrške građanima na Kosovu, sa posebnim fokusom na ugrožene mlade muškarce i žene i osobe koje su se vratile putem readmisije, da pronađu posao ili započnu novi projekat uz podršku kosovskih institucija u dizajniranju strateških politika i programa zasnovanih na dokazima, uz pružanje obuke na radnom mestu, subvencije za platu, kao i donacije i savetovanja za podsticanje mogućnosti samozapošljavanja. Pročitajte više na: https://bit.ly/1QKDrct

Organizacije: UNDP
Lokacije: Širom Kosova
Datum početka : 01, January 2014
Krajnji datum : 01, January 2021
Tags: #YOUTH #HUMAN RIGHTS