Inicijative


# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Značavanje
617 Devojke u ICT 2020 Completed A.U.K - Training and Development Institute
IPKO Foundation
Širom Kosova

#YOUTH

618 Podsticanje učešća mladih u političkim procesima Completed NED
D4D
Širom Kosova

#YOUTH

619 Nove ekonomske prilike za severno Kosovo In Progress USAID
Kosovski centar za podršku poslovanju
Zvečan , Zubin Potok , Severna Mitrovica , Leposavić 31, March 2019 30, September 2020

#YOUTH

621 Justice Matters In Progress USAID
Nacionalni centar državnih sudova (NCSC)
Širom Kosova 01, June 2018 01, June 2021

#HUMAN RIGHTS

623 Up to Youth In Progress USAID
Global Communities
Klina , Istok , Ðakovica , Vučitrn , Južna Mitrovica , Vitina , Kačanik , Elez Han 01, April 2019 01, April 2024

#YOUTH

625 Ekonomsko upravljanje Kosovom In Progress USAID Širom Kosova 26, March 2019 25, March 2024

627 Mreža obrazovanja i zapošljavanja na Kosovu - KEEN Completed Balkan Sunflowers Kosova
Kosovski edukativni centar (KEC)
EU
Employment Promotion Agency Kosovo
Širom Kosova 28, December 2015 28, December 2019

628 Podrška jačanju vladavine zakona na Kosovu Completed UNDP Širom Kosova 01, October 2014 01, January 2020

631 Održivi sektor civilnog društva za životnu sredinu (VRSTE) Completed UNDP Širom Kosova 01, January 2018 01, January 2019

632 Flying over Differences Completed OSCE Peć , Klina , Istok , Dečani 28, May 2019 16, July 2019

#YOUTH

633 Govori na vreme In Progress EULEX
Institute of Forensic Medicine
Širom Kosova

634 Konferencija MLADI - Perspektive mladih o budućnosti Kosova Completed EULEX Širom Kosova 05, July 2019

#YOUTH

635 WOmentorship for Dialogue programme Completed OSCE Širom Kosova 27, September 2019 29, September 2019

#GENDER EQUALITY #YOUTH

637 Dijalog akademija za mlade žene Completed OSCE Širom Kosova 11, October 2019 20, October 2019

638 Olakšavanje pristupa pravdi na severu Kosova Completed NED
NVO ADRC
Severna Mitrovica

640 Korišćenje novih tehnologija za unapređenje odgovornosti Completed NGO Internews Kosova
NED
Širom Kosova

642 Podrška objektivnom izveštavanju od manjinskih medija Completed Radio Mitrovica Sever
NED
Širom Kosova

646 Promovisanje učešća mladih u javnim institucijama Completed NED
Democracy Plus
Širom Kosova

#YOUTH

647 Promovisanje otvorene debate i demokratskih vrednosti kod mladih Completed NGO Kosovo Glocal
NED
Širom Kosova

#YOUTH

649 Promovisanje novih pristupa pomirenju Completed NED
Oral History Initiative
Širom Kosova

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

BACK TO TOP