Inicijative# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
127 Obrazovni treninzi za mlade Completed UNMIK
NGO PEN
NGO Sinergija
Podujevo , Obilić , Južna Mitrovica , Štimlje , Uroševac , Ðakovica , Kosovo Polje

#YOUTH

174 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Completed UNMIK
NGO Sinergija
NGO PEN
Srednje škole
Štimlje , Mališevo , Obilić , Gračanica , Kosovo Polje , Ðakovica , Zvečan , Zubin Potok , Podujevo , Severna Mitrovica , Južna Mitrovica , Leposavić , Uroševac

#YOUTH

175 Jačanje kapaciteta mladih iz odabranih opština da identifikuju diskriminatornu praksu i predlože adekvatne korektivne akcije, izazivajući postojeće narative obrazovanjem o ljudskim pravima na severu Kosova: Osnaživanje mladih da postanu branitelji ljudskih prava u svojim zajednicama Completed Srednje škole
NGO PEN
NGO Sinergija
UNMIK
Štimlje , Mališevo , Gračanica , Kosovo Polje , Ðakovica , Zvečan , Zubin Potok , Podujevo , Severna Mitrovica , Južna Mitrovica , Leposavić , Uroševac , Obilić

#YOUTH

367 Pretvaranje ekonomskih i socijalnih mogućnosti žena u praksu Completed EU
Partners Kosova
Obilić , Kosovo Polje , Vitina 22, March 2017 22, July 2019

#GENDER EQUALITY

384 Podizanje svesti školske dece o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaže Completed UNMIK
NGO Sjaj Sunca
Obilić , Lipljan , Gračanica 20, August 2019 30, November 2019

#YOUTH

385 Podizanje svesti školske dece o važnosti očuvanja životne sredine i reciklaže Completed NGO Sjaj Sunca
UNMIK
Obilić , Lipljan , Gračanica 20, August 2019 30, November 2019

#YOUTH

387 Škola muzike Completed NGO Roma Press Service
UNMIK
Obilić 07, February 2020 15, June 2020

#YOUTH

598 Centar za učenje ka uključivanju romske, aškalijske i egipatske zajednice In Progress Balkan Sunflowers Kosova
KCSF
Royal Embassy of Norway in Kosovo
Obilić , Gračanica 01, January 2020 31, December 2020

#HUMAN RIGHTS

734 Unapređenje Kosova zajedno - lokalno rešenje (AKT - LS) Completed CDF
USAID
Obilić , Gračanica , Peć , Klina , Istok , Zvečan , Zubin Potok , Vučitrn , Severna Mitrovica , Leposavić , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Gnjilane 01, October 2014 01, October 2018

STVARITE PRILIKE RADOM ZAJEDNO

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP