image

KCSF: Poziv za podnošenje predlog - projekta

Kategorija: Otvoreni pozivi
Organizacije: KCSF

Kosovska Fondacija za Civilno Društvo (KCSF) je otvorila poziv za podnošenje aplikacija za predloge-projekta koji imaju za cilj da podrže Socijalnu integraciju mladih. Otvaranjem ovog poziva, želi se postići aktivno učešće mladih u okviru aktivnog građanstva i stvaranje mogućnosti za zastupljenost mladih na tržištu rada.

Socijalna integracija mladih se želi ostvariti putem projekata i aktivnosti radi zastupljenosti mladih u procese donošenja odluka, dobrovoljna inicijativa za društvena pitanja, aktivnosti van nastavnog plana i programa, izgradnju kapaciteta mladih u pogledu ključnih prenosivih veština, stvaranje mogućnosti za rad i mogućnosti za samo – zapošljavanje.

Pročitajte više