KCSF: Thirrje për projekt - propozime

download (1).png | #KCSF #YOUTH

Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) hap thirrjen për aplikim për projekt-propozime për përkrahjen e Integrimit social të të rinjve. Në kuadër të kësaj thirrjeje synohet angazhimi aktiv i rinisë për qytetari aktive dhe krijimi i mundësive për përfshirjen e të rinjve në tregun e punës.

Integrimi social i të rinjve synohet të arrihet përmes projekteve në përfshirjen e të rinjve në procese vendim-marrëse, iniciativa vullnetare për kauza sociale, aktivitete jashtë kurrikulës shkollore, ngritjen e kapaciteteve të të rinjve për aftësi kyçe të transferueshme, krijimin e mundësive të punës dhe mundësive të vet-punësimit.

Lexoni më shumë

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë