Položaj Romkinja na Kosovu

89369843_135935987940550_2206023317805072384_o.png

Nakon poslednjeg sukoba na Kosovu, 1999. godine,  nastao je haos, gde su se svi ljudi borili za slobodu svog naroda na Kosovu.

Romkinje su nastavile da stoje po strani baš kao što bi činile pre sukoba.

Bilo je nekih organizacija i aktivista i aktivistkinja iz drugih zajednica koji su, između ostalog, govorili o problemima žena iz moje zajednice. Praktično se ništa nije promenilo. Rekla sam: ,Zašto? Zašto ne zastupamo sami sebe?’’

Ja, Romkinja, dobro znam koji su to problemi s kojima se Romkinje suočavaju, ali takođe znam kako bismo mogle da ih rešimo. Jedino što nemamo je hrabrost da preduzmemo inicijativu. Zajedno sa ženama koje dele isto mišljenje pokrenule smo inicijativu za zagovaranje prava Romkinja početkom 2000. godine.

Kao volonteri, radili smo neumorno ka poboljšanju položaja Romkinja, kao neformalna grupa, sve do formiranja NVO „RROGRAEK“ koja je počela da radi 18. septembra 2007. Danas našu mrežu čine 24 člana, gde su uključene organizacije NVO i aktivisti i aktivistkinje iz regiona i mnogobrojnih mesta na Kosovu kojima je cilj osnaživanje žena iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice. Ovde bismo mogli dodati i mnoge neformalne aktiviste i volontere koji su takođe umnogome doprineli.

Na ovaj način, mnoge žene koje pripadaju romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj zajednici skupile su hrabrost da razumeju i zahtevaju prava koja im pripadaju. Jednostavno, odlučile su da prestanu da stoje po strani i glas Roma, Aškalija i Egipćana čuo se širom teritorije na kojoj radim. Inicijativa bi trebalo da se nastavi, a mi, žene iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice, trebalo bi da pomognemo i drugim ženama iz naših zajednica. Mi se, kao grupa, moramo osnažiti ako želimo da se osnaže i druge žene iz naše zajednice.

Ja sam prva aktivistkinja među Romima na Kosovu posle rata i cilj mi je bio da budem primer i ohrabrim druge žene iz romske, aškalijske i egipćanske zajednice da rade za svoja prava, i da, na taj način, doprinesu celom društvu na Kosovu.

Organizacija ,,RROGRAEK'', na čijem sam čelu od njenog osnivanja, deo je Regionalne mreže romskih ženskih organizacija na Balkanu. Kao deo ove mreže, predstavljam žene koje pripadaju romskoj, aškalijskoj i egipćanskoj zajednici na Kosovu, a istovremeno sam stekla dobre prakse koje koristimo da poboljsamo položaj Romkinja na Kosovu.  Organizacija ,,RROGRAEK'' je takođe deo različitih mreža i foruma na Kosovu.

 

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

us.jpg

UNMIK-ova savetnica za mlade i savet bezbednosti mladih graditelja mira

UNMIK je bio jedna od tri misije UN-a koja je predstavila svoju najbolju praksu na sastanku Arria * Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Pročitaj više
European union.PNG

Ostanite sigurni. Nosi masku!

Koronavirus nije tvoj prijatelj, ali ti imas supermoć u borbi protiv njega. Prati ova uputstva da bi koronovaris bio što dalje od tebe.

Pročitaj više