Izazovi uključivanja zajednice u debate

92-Jeta Xhara_QC.png

Kada su u pitanju mediji na Kosovu, tržište je podeljeno po jezicima; albanski, srpski, romski, turski i bosanski jezik. To znači da sve zajednice koje žive na Kosovu ne mogu da raspravljaju o istim problemima u javnosti.

Ova podela je takođe sprečila vođenje debata od značaja između zajednica i učinila to da debate na albanskom jeziku vode samo kosovski Albanci i političari, dok se debate drugih zajednica odvijaju putem lokalnih medija na njihovim jezicima.

Segregacija medija po kojoj su novinari koji pripadaju jednoj etničkoj grupi ograničeni na izveštavanje samo o toj etničkoj grupi i po kojoj emiteri objavljuju sadržaj samo na jednom jeziku, stvorila je ogroman jaz u pokrivanju tema koje su važne za sve građane Kosova.

Ogromne podele nastale su upravo usled nedostatka inkluzivne rasprave. Kosovski Albanci često nisu svesni problema sa kojima se suočavaju druge zajednice, naročito kosovski Srbi, ali važi i obratno.

O uključivanju svih zajednica koje žive na Kosovu (bilo da su to Romi, Aškalije, Egipćani,Turci ili Bošnjaci) se takođe veoma retko diskutuje na izbornim debatama na kojima se govori o problemima na opštinskom nivou.

Zabrinutost građana koji pripadaju etničkim manjinama jednostavno se ignoriše, kao da oni ne žive na Kosovu, zbog toga što jezik i nedostatak pristupa onemogućavaju ovim građanima da raspravljaju o političarima iz etničke većine koju sačinjavaju Albanci, kao i da ih pozovu na odgovornost za loše upravljanje.

S ciljem da razbije ove barijere i omogući građanima da prisustvuju i budu deo diskusije u vezi sa njihovim aktuelnim prolemima, BIRN Kosovo je 2019. godine uspešno dizajnirao i implementirao debatu pod nazivom „Dijalog o kosovskom društvu: Serija opštinskih debata“.

Svrha ovih debata bila je dati priliku svim građanima, bez obzira na njihovu etničku pripadnost, maternji jezik ili poreklo, da izazovu donosioce odluka i jedni druge putem otvorenih i iskrenih diskusija.

To je omogućeno time što je građanima data prilika da komentarišu i daju kratke intervjue, postavljaju pitanja ili čak budu deo debata koje su se održavale na otvorenom prostoru.

S ciljem da dopru do svih građana Kosova, debate su emitovane na TV kanalima na albanskom i srpskom jeziku. Rodno izbalansirana i multietnička publika imala je priliku da uživo učestvuje u svih osam debata i postavlja pitanja panelistima, koji su takođe bili u rodno izbalansiranom i multietničkom sastavu.

BIRN Kosovo, uz podršku UNMIK-a, organizovao je i emitovao osam debata u različitim opštinama na Kosovu, napisao i objavio 24 članka o temama koje su bile predmet debata, izdao šest voks-pop video snimaka i pozvao više od 40 panelista, koji su ušli u diskusiju jedni s drugima, ali i sa preko 700 članova publike.

Posebno dostignuće ovih debata bilo je to što je, po prvi put, kosovski TV kanal pozvao imama i pravoslavnog monaha na televizijsku debatu, kako bi razgovarali o pojedinim pitanjima, uključujući versku toleranciju i izgradnju poverenja javnosti.

Činjenica da dvojicu verskih vođa nije pozvala međunarodna zajednica i ugostila na nekoj udaljenoj lokaciji, već da su, umesto toga, učestvovali u debati na obližnjem trgu sa panelistima koji su mogli da govore na svojim maternjim jezicima, poslala je snažnu simboličnu poruku široj javnosti.

Učešće velikog broja građana u debatama uživo, kao i pristup TV debatama putem interneta pokazali su veliko interesovanje građana da debate prate iz različitih uglova. Istovremeno, čini se da su oni koji su učestvovali u debatama imali snažnu potrebu da međusobno razmenjuju mišljenja, čak i kada se u nečemu ne slažu.

Stotine hiljada gledalaca pratilo je televizijske debate putem dva emitera, jednog na albanskom jeziku na televiziji RTK, a drugog na srpskom jeziku na televiziji Mir. Debate su dokumentovane u člancima koji su takođe prevedeni na dva jezika i distribuirani širokoj publici. Prenos debate uživo postojao je i na Fejsbuku.

Produkcijom i emitovanjem osam debata BIRN je, uz podršku UNMIK-a, uspeo da dâ dobar primer otvorenih debata koje su pratili svi građani Kosova. Takav pristup po kojem se o svakodnevnim problemima običnih građana polemiše, morao bi i dalje da bude prisutan u BIRN-ovim programima i mogao bi biti korišćen kao model za druge televizijske emisije.

 

 

Veze ka člancima objavljenim u kosovskom listu na engleskom jeziku - Prishtina Insight

1. Debata o ulozi žena u procesima donošenja odluka - 4. april 2019. godine

https://prishtinainsight.com/a-debate-on-womens-role-in-decision-making-positions/

2. Učesnici debate u Peći zahtevaju reformu u oblasti zaštite životne sredine - 12. april 2019. godine

https://prishtinainsight.com/debaters-in-peja-demand-environmental-protection-reform/

3. Prizrenske debate o međuetničkoj i verskoj toleranciji - 18. april 2019. godine

https://prishtinainsight.com/prizren-debates-interethnic-and-religious-tolerance/

4. Učesnici debate pozivaju na podršku mladim preduzetnicima - 25. april 2019. godine

https://prishtinainsight.com/debaters-call-for-support-to-young-entrepreneurs/

5. Pravosudni zvaničnici se ne slažu po pitanju matičnih knjiga - 10. maj 2019. godine

https://prishtinainsight.com/justice-officials-clash-over-civil-registry-issues/

6. Omladina Kosova raspravlja o svojoj budućnosti na tržištu rada - 2. maj 2019. godine

https://prishtinainsight.com/kosovo-youth-debate-their-future-in-the-labor-market/

7. Dijalog za prošlost i budućnost - 24. maj 2019. godine

https://prishtinainsight.com/a-dialogue-for-the-past-and-the-future/

8. BIRN raspravlja o multietničnosti i suživotu u Kamenici - 31. maj 2019. godine

https://prishtinainsight.com/birn-debates-multi-ethnicity-and-cohabitation-in-kamenica/

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

us.jpg

UNMIK-ova savetnica za mlade i savet bezbednosti mladih graditelja mira

UNMIK je bio jedna od tri misije UN-a koja je predstavila svoju najbolju praksu na sastanku Arria * Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija

Pročitaj više
European union.PNG

Ostanite sigurni. Nosi masku!

Koronavirus nije tvoj prijatelj, ali ti imas supermoć u borbi protiv njega. Prati ova uputstva da bi koronovaris bio što dalje od tebe.

Pročitaj više