Sfidat e përfshirjes së komunitetit në debate

92-Jeta Xhara_QC.png

Kur bëhet fjalë për mediat në Kosovë, informatat ndahen sipas gjuhës; Shqip, serb, rom, turq dhe boshnjak. Kjo do të thotë që të njëjtat çështje nuk mund të diskutohen në publik nga të gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë.

Kjo ndarje gjithashtu ka parandaluar debat domethënës meskomuniteteve dhe ka krijuar një mjedis ku debatet në gjuhën shqipe zhvillohen vetëm nga qytetarë shqiptarë dhe politikanë, ndërsa debatet në gjuhë të tjera zhvillohen në median lokale në gjuhët e tyre përkatëse.

Ndarja e mediave, ku gazetarët e një etnie janë të kufizuar në raportime vetëm për atë përkatësi etnike dhe transmetuesit publikojnë vetëm në një gjuhë, ka krijuar një hendek të madh në mbulimin e temave që janë të rëndësishme për të gjithë qytetarët e Kosovës.

Ndarje të mëdha janë krijuar nga kjo mungesë e debatit gjithëpërfshirës. Qytetarët shqiptarë të Kosovës shpesh nuk janë të vetëdijshëm për problemet me të cilat përballen komunitetet e tjera, veçanërisht ato të qytetarëve serbë të Kosovës dhe anasjelltas.

Përfshirja e të gjitha komuniteteve që jetojnë në Kosovë (qoftë romë, ashkali, egjiptian, turq ose boshnjak) gjithashtu rrallë adresohet në debate elektorale ku diskutohen çështjet komunale.

Shqetësimet e qytetarëve të pakicave etnike thjesht injorohen, sikur të mos jetonin në Kosovë, pasi gjuha dhe mungesa e qasjes i bëjnë të pamundur për këta qytetarë të marrin në pyetje politikanët nga shumica etnike shqiptare, dhe t'i mbajnë ata përgjegjës për qeverisje të keqe.

Me synimin për të thyer këto pengesa dhe për t'i bërë të mundur qytetarëve që të dy të marrin pjesë dhe të jenë pjesë e diskutimeve në lidhje me çështje që i shqetësojnë ato, në vitin 2019 BIRN Kosova projektoi dhe implementoi me sukses një format të debatit të titulluar "Dialogu i Shoqërisë së Kosovës: Seritë e debateve në bashkitë e qytetit".

Qëllimi i këtyre debateve ishte të krijonin mundësi për të gjithë qytetarët, pavarësisht përkatësisë etnike, gjuhës amtare ose prejardhjes, për t'i lejuar ata të sfidojnë vendimmarrësit dhe njëri-tjetrin përmes diskutimeve të hapura dhe të ndershme.

Kjo u mundësua duke u dhënë qytetarëve mundësinë që të komentojnë dhe të japin intervista të shkurtra, të bëjnë pyetje apo edhe të jenë pjesë e debateve, të cilat u mbajtën në ambiente me ajër të hapur.

Për të arritur të gjithë qytetarët e Kosovës, debatet u transmetuan në kanalet televizive në gjuhën shqipe dhe serbe. Audienca e ekuilibruar gjinore dhe multi-etnike pati mundësinë të marrë pjesë në të tetë debatet live dhe të shtrojë pyetje panelistëve, të cilët gjithashtu kishin një përbërje të balancuar gjinore dhe multi-etnike.

BIRN Kosova, me mbështetjen e UNMIK-ut organizoi dhe transmetoi tetë debate në komuna të ndryshme të Kosovës, shkroi dhe publikoi 24 artikuj që mbulojnë çështje të ngritura gjatë debateve, prodhuan gjashtë video vox-pop dhe ftuan më shumë se 40 panelistë të ftuar, të cilët hynë në diskutime me njëri-tjetrin dhe mbi 700 anëtarët e audiencës.

Një arritje e veçantë e këtyre debateve ishte që, për herë të parë, një kanal televiziv i Kosovës ftoi në një debat televiziv një imam dhe një murgj ortodoks për të diskutuar çështje që përfshijnë tolerancën fetare dhe ndërtimin e besimit të publikut.

Fakti që të dy udhëheqësit fetarë nuk ishin të ftuar në një lokacion të jashtëm dhe të pritur nga bashkësia ndërkombëtare, por përkundrazi po debatonin në një shesh lokal, me panelistët që ishin në gjendje të flisnin në gjuhët e tyre, dërgoi një mesazh të fortë simbolik për publikun në përgjithësi .

Pjesëmarrja e madhe e qytetarëve në debatet live dhe shtrirja në internet e debateve televizive tregoi interesin e tepërt të qytetarëve për të ndjekur debatet nga këndvështrime të ndryshme. Në të njëjtën kohë, duket se ka pasur një nxitje të fortë për ata që marrin pjesë në debate për të shkëmbyer mendimet e tyre me njëri-tjetrin, edhe kur nuk ishin dakord.

Debatet në televizione morrën qindra mijëra shikues në dy transmetues, një në shqip në RTK dhe tjetri në serbisht në TV Mir. Artikujt që dokumentojnë debatet u përkthyen gjithashtu në dy gjuhë dhe iu shpërndanë një publiku të gjerë. Debatet u transmetuan gjithashtu drejtpërdrejtë në Facebook.

Duke prodhuar dhe transmetuar tetë debate, BIRN, me mbështetjen e UNMIK-ut, arriti të ndërtojë dhe të krijojë një shembull të mirë të debateve të hapura, të cilat u pasuan nga të gjithë qytetarët e Kosovës. Një qasje e tillë ku adresohen çështje të përditshme të qytetarëve të rregullt duhet të vazhdojë të ndodhë në programet e BIRN dhe gjithashtu mund të përdoret si model nga transmetimet e tjera televizive.


Lidhje artikujsh të botuar në gazetën angleze Prishtina Insight

1. Një debat mbi rolin e grave në pozicionet vendimmarrëse -April 4, 2019

https://prishtinainsight.com/a-debate-on-womens-role-in-decision-making-positions/

2.     Debaters në Pejë kërkojnë reformë në mbrojtjen e mjedisit -April 12, 2019

https://prishtinainsight.com/debaters-in-peja-demand-environmental-protection-reform/

3.     Prizreni debaton për tolerancën ndëretnike dhe fetare -April 18, 2019

https://prishtinainsight.com/prizren-debates-interethnic-and-religious-tolerance/

4.     Debaters bëjnë thirrje për mbështetje për sipërmarrësit e rinj - April 25, 2019

https://prishtinainsight.com/debaters-call-for-support-to-young-entrepreneurs/

5.     Zyrtarët e drejtësisë përplasen për çështjet e gjendjes civile -May 10, 2019

https://prishtinainsight.com/justice-officials-clash-over-civil-registry-issues/

6.     Të rinjtë e Kosovës debatojnë për të ardhmen e tyre në tregun e punës -May 2, 2019

https://prishtinainsight.com/kosovo-youth-debate-their-future-in-the-labor-market/

7.     Një dialog për të kaluarën dhe të ardhmen -May 24, 2019

https://prishtinainsight.com/a-dialogue-for-the-past-and-the-future/

8.     BIRN debaton për multietnicitetin dhe bashkëjetesën në Kamenica -May 31, 2019

https://prishtinainsight.com/birn-debates-multi-ethnicity-and-cohabitation-in-kamenica/


Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë