image

Donacija UNICEF-a i UN Women

Kategorija: Vesti
Organizacije: UNICEF , UNKT , UN Women

Kako se izolacija i karantina primenjuju kao mere za suzbijanje širenja #COVID19, rizik od nasilja u porodici raste.

Zalažemo se da osiguramo da se tokom pandemije ispune potrebe i prioriteti preživelih od nasilja u porodici. Kao zajednički napor UN Kosovskog tima, skloništa na Kosovu su dobila hranu, higijenske komplete i drugu robu da zadovolje svoje potrebe.

U svetlu toga, Sigurna kuća Đakovica izjavila je: "U ime žena i dece u skloništu, zahvaljujemo programu Unicef na Kosovu i UN Women za prepotreban odgovor u ovim teškim vremenima."

Pročitajte više