image

Pregled položaja Romske, Aškalijske i Egipatske zajednice na Kosovu / OSCE

Kategorija: Izveštaji
Organizacije: OSCE
Tags:

Ova publikacija služi kao sveobuhvatni pregled života i situacije zajednica kosovskih Roma, kosovskih Aškalija i kosovskih Egipćana širom Kosova. Pregled obuhvata 24 opštine u kojima žive članovi tri zajednice u većem broju. Za svaku opštinu predstavljena je kratka demografska slika i spisak naselja u kojima žive članovi tri zajednice. Takođe su predstavljeni statistički podaci o infrastrukturi, zapošljavanju, obrazovanju, zdravstvu, zastupljenosti u odlučivanju, kao i o povratku i repatrijaciji. Pregled takođe uključuje spisak škola koje pohađaju učenici iz zajednica kosovskih Roma, kosovskih Aškalija i kosovskih Egipćana. Opštinske profile prate živopisne fotografije koje ilustruju svakodnevni život članova tri zajednice. Pročitajte izveštaj: https://bit.ly/3bY5xAr