image

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19

Kategorija: Vesti
Organizacije: KIPRED , Kosovar Gender Studies Center , EUSR , OSCE , UNICEF , UNFPA , EULEX , UN Women , UNMIK , UNHCR , UN Habitat , IOM

Grupa za bezbednost i rodnu ravnopravnost (SGG) poziva vladu da usvoji mere za rešavanje ekonomskih efekata pandemije COVID-19 na žene i devojke

Ekonomski uticaj pandemije COVID-19 širom sveta biće dubok, jer svetsku ekonomiju dovodi do recesije. Novi dokazi o uticaju COVID-19 ukazuju na to da će pandemija uticati neproporcionalno na ekonomski i produktivni život žena i različito od muškaraca. Žene širom sveta, kao i na Kosovu, zarađuju manje, štede manje, drže manje sigurne poslove i verovatnije su zaposlene u neformalnom sektoru. One imaju manji pristup socijalnoj zaštiti i predstavljaju većinu domaćinstava sa samohranim roditeljima. Njihova sposobnost da apsorbuju ekonomske šokove je stoga manja nego kod muškaraca.
Na Kosovu, kao rezultat privremenog zatvaranja mnogih ekonomskih aktivnosti, žene koje snose većinu tereta brige i kućnih poslova više su izložene kršenju njihovih prava. Otprilike 30% žena zaposlenih u privatnom sektoru na Kosovu neformalno rade i nisu u mogućnosti da koriste podršku od socijalnog osiguranja i veće su verovatnoće da će doživeti finansijske probleme. [1]Štaviše, one često nisu u mogućnosti da usvoje odgovarajuće preventivne zdravstvene mere zbog manjih ekonomskih sredstava, što dovodi do većeg rizika od izlaganja COVID-19. Žene samozaposlene u porodičnim preduzećima i one koje obavljaju suštinske aktivnosti, poput maloprodaje, farmaceuti, zdravstveni i socijalni rad, suočavaju se sa sličnim rizicima.

Na Kosovu su identifikovana i povećana opterećenja neplaćene nege, gde se odgovornosti za negu često postavljaju ženama i devojčicama, koje snose glavnu odgovornost za brigu o bolesnim članovima porodice i starijima. Zatvaranje škola dodatno pogoršava teret žena i devojaka, koji preuzimaju dodatnu odgovornost brige o deci.

Pročitajte više