image

120 invalidskih kolica sa školskim torbama postavljeno je na trgu u Prištini

Kategorija: Vesti
Organizacije: UNICEF

120 invalidskih kolica sa školskim torbama postavljeno je na trgu "Skenderbeg” u Prištini kao poziv na veće uključivanje dece sa invaliditetom.

Kako se postepeno vraćamo u normalu nakon situacije koju je prouzrokovao COVID-19, kancelarija UNICEF-a na Kosovu poziva na veću pažnju na zaštitu dece sa invaliditetom kako ne bi bila pod karantinom za ostatak njihovih života. Ovaj poziv, koji će trajati od 17. do 25. maja 2020. godine, poziv je donosiocima odluka, civilnom društvu, medijima i privatnom sektoru za veće uključivanje dece sa invaliditetom.

Zajedno sa partnerima poput HANDIKOS-a i drugima unapredićemo dečiji program.

Murat Sahin, šef kancelarije UNICEF-a na Kosovu, kaže da "prema Konvenciji o pravima deteta sva deca, bez razlike, imaju jednaka prava. Na nama je da im pomognemo da ostvare svoj puni potencijal. Njihova su prava. To je naša moralna, pravna i ljudska obaveza “.

Pročitajte više