OpisMEDIJavanje sa Rabišom Muhadžiri

| #KoSSev

„Javni servisi imaju osnovni zadatak da informišu, edukuju i zabave publiku pružajući im programske sadržaje od šireg društvenog značaja. Svrha javnog servisa je da služi potrebama i interesima javnosti“, poručuje Rabiša Muhadžiri  (Rabisha Muhaxhiri), urednica RTK za programe zajednica.

Za kampanju OpisMEDIJavanje Muhadžiri je govorila o javnom servirsu, njegovoj važnosti kao i o tome zašto je važno da nevećinske zajednice imaju program na svom jeziku.

Muhadžiri smatra da je potrebno da zajednice imaju program na svojim jezicima u javnim servisa zato što „živimo u društvima zasnovanim na znanju koja su na ovaj ili onaj način globalna, a sa druge strane raznolika“.

Javni servis vidi i kao mesto koje odražava pluralizam u jednom društvu.

„Stoga bi trebao omogućiti svim učesnicima da slobodno izraze svoje stavove u javnim raspravama o određenim važnim pitanjima za sve zajednice. Ova usluga se zasniva na principima demokratije, funkcioniše pod javnim nadzorom i finansira se javnim novcem“.

Kaže da je, kada je reč o javnom servisu na Kosovu – RTK, on kao model za program na drugim jezicima imao BBC.

Pročitajte više

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

Arda 611.jpg

Ardin ‘zlatni presek’ - violine, iskrenost i poštovanje

Nezavisno i od nacije, religije, važno je da se poštujemo i sve će biti u redu.

Pročitaj više
Vertical.png

Reagovanje na tekuću pandemiju COVID-19

Tim Ujedinjenih nacija za Kosovo (UNKT) reaguje u socio-ekonomskoj oblasti na tekuću pandemiju COVID-19.

Pročitaj više