Štampajući njihov put ka sigurnijem Kosovu

LINK.jpg | #LINK #COVID19 #GracanicaInnovationCentre #MitrovicaInnovationCentre #SMAART #UNMIK

“Svi bi sada trebalo da rade zajedno, bez obzira da li ste crni ili beli.”

Borba protiv “zajedničkog neprijatelja” okupila je mlade inovatore iz svih krajeva Kosova kako bi u vreme globalne nestašice na 3D štampačima proizveli zaštitnu opremu za osoblje na prvoj liniji odbrane.  

Brojne organizacije širom Kosova, uključujući tri kojima je pomogao UNMIK, predvodile su napore kako bi se nadoknadio manjak.

Ni trenutak nije potrošen uzalud

Koristeći sopstvene kapacitete NGO LINK sa sedištem u Mitrovici je u martu krenula sa štampanjem zaštitnih vizira za lice, a do sada je proizvela i podelila 450 vizira radnicima u  Mitrovici i drugim delovima Kosova.

Marko Rakić, izvršni direktor LINK-a, naveo je da je njegov tim sagledao potrebe i pokušao da iskoristi sopstvene resurse na najbolji način, oslanjajući se na volonterski rad kako bi krenuo sa ostvarenjem plana.

“To je bilo najbolje što smo mogli da priuštimo i što je ljudima bilo potrebno u tom trenutku,” istakao je.

Pročitajte više

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

Arda 611.jpg

Ardin ‘zlatni presek’ - violine, iskrenost i poštovanje

Nezavisno i od nacije, religije, važno je da se poštujemo i sve će biti u redu.

Pročitaj više
Vertical.png

Reagovanje na tekuću pandemiju COVID-19

Tim Ujedinjenih nacija za Kosovo (UNKT) reaguje u socio-ekonomskoj oblasti na tekuću pandemiju COVID-19.

Pročitaj više