Poziv za prijave organizacija koje vode mladi

unw.png | #GENDER EQUALITY #UN #YOUTH #UNWomen

Ponovno je otvoren poziv organizacija pod vođstvom mladih da se prijave za rukovodeće pozicije u šest akcionih koalicija Foruma za ravnopravnost generacija.

UN Women bi želele da osiguraju snažni međugeneracijski fokus Akcionih koalicija i da stave potrebe devojčica i mladih žena u središte Akcionih koalicija. Akcione koalicije su globalna, inovativna partnerstva sa više zainteresovanih strana koja okupljaju države članice, međunarodne organizacije, agencije Ujedinjenih nacija, filantropije i privatne kompanije za unapređenje rodne ravnopravnosti širom sveta.

Vođe akcijskih koalicija definisaće transformativne akcije u šest tema koje su ključne za postizanje rodne ravnopravnosti: rodno zasnovano nasilje, ekonomska pravda i prava, telesna autonomija i seksualno i reproduktivno zdravlje i prava, feministička akcija za klimatsku pravdu, tehnologija i inovacije za rodnu ravnopravnost i feministički pokreti i liderstvo. Devojke i mlade žene bit će u središtu rada svake Akcione koalicije.

Pročitajte više

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.

Najnovije priče

Galerija akvarijus jpeg111.jpg

Reči kao mostovi

"Sve se zasniva na odnosu pojedinca prema pojedincu, a ne društva prema društvu i onog momenta kada ljudi kao individualna bića budu poštovali različitost kod drugih, onda će doći do pomirenja, a sve ostalo je veštački."

Pročitaj više
138956182_3924583097560917_4172842300069814203_o.jpg

Ambasador Sunjog Potpisao 3 projekta

Ambasador Sunjog potpisao je danas 3 projekta vredna 11,8 miliona evra, putem kojih se pruža podrška za socijalno ugrožene grupe.

Pročitaj više