Thirrni për aplikime të organizatës së drejtuar nga të rinjtë

unw.png | #GENDER EQUALITY #UN #UNWomen #YOUTH

Thirrja për organizatat e drejtuara nga të rinjtë për të aplikuar për pozicione drejtuese në gjashtë Koalicionet e Veprimit të Forumit të Barazisë së Gjeneratave është rihapur.

Gratë e Kombeve të Bashkuara dëshirojnë të sigurojnë një fokus të fortë ndër-gjenerues të Koalicioneve të Veprimit dhe të vendosin nevojat e vajzave adoleshente dhe grave të reja në qendër të Koalicioneve të Veprimit. Koalicionet e Veprimit janë partneritete globale, inovative, me shumë palë të interesuara që bashkojnë Shtetet Anëtare, Organizatat Ndërkombëtare, agjensitë e Kombeve të Bashkuara, filantropitë dhe ndërmarrjet private për të përparuar barazinë gjinore në të gjithë botën.

Drejtuesit e Koalicioneve të Aksioneve do të përcaktojnë veprime transformuese në gjashtë tema që janë thelbësore për arritjen e barazisë gjinore: dhunën me bazë gjinore, drejtësi ekonomike dhe të drejta, autonomi trupore dhe shëndet dhe seksual dhe riprodhues dhe të drejta, veprim feminist për drejtësi klimatike, teknologji dhe inovacion për gjininë barazinë, dhe lëvizjet dhe udhëheqja feministe. Vajzat dhe gratë e reja do të jenë në zemër të punës së secilit Koalicion të Veprimit.

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë