Međunarodni konkursi

EULEX.jpg | #EU #EULEX

Rok za prijavu: utorak, 18. avgust 2020. u 17:00 sati CEST (Briselsko vreme) - Kasne prijave neće biti primljene.

Prijave se moraju podneti na:

1 - Za dodeljene kandidate iz država članica EU: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/

2 - Za međunarodne ugovorene kandidate iz država članica EU: predajte svoju prijavu ovde: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/DPA/357/details.do

3 - Za dodeljene i ugovorene kandidate iz zemalja trećih zemalja koje doprinose: Molimo popunite poslednji objavljeni prijavni obrazac Aneksa 2 i pošaljite ga na cpcc.eulekkosovo@eeas.europa.eu

Pročitajte više

Ovaj projekat podržava Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu (UNMIK), a implementira ga Nova društvena inicijativa. Izražena mišljenja predstavljaju stavove autora i ne odražavaju nužno stavove Ujedinjenih nacija, UNMIK-a ili Nove društvene inicijative.