Vende të lira pune nderkombetare

EULEX.jpg | #EU #EULEX

Afati i fundit për aplikime: E martë 18 gusht 2020 në ora 17:00 CEST (koha e Brukselit) - Aplikimet e vona nuk do të pranohen.


Aplikimet duhet të dorëzohen në:

1 - Për kandidatët e sekonduar nga shtetet anëtare të BE-së: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/

2 - Për kandidatët e kontraktuar ndërkombëtar nga Shtetet Anëtare të BE-së: paraqisni kërkesën tuaj këtu: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/DPA/357/details.do

3 - Për kandidatët e sekonduar dhe të kontraktuar nga Shtetet e Treta Kontribuese: Ju lutemi plotësoni Formularin e Aplikimit të publikuar më të fundit Shtojcën 2 dhe dorëzojeni në cpcc.eulexkosovo@eeas.europa.eu

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.

Tregimet e fundit

us.jpg

Këshilltari i Rinisë i UNMIK-ut dhe Këshilli i Shkurtër i Sigurisë për Rinjtë e Rinj të Kosovës

UNMIK-u ishte një nga tre misionet e KB-së që prezantuan praktikat e tyre më të mira në takimin e formulës * të Arrias të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara.

Lexo më shumë
European union.PNG

Rri sigurtë, mbaje maskën!

Koronavirusi nuk është miku yt, por ti ke superfuqi për ta parandaluar atë. Ndjeki hapat e paraqitur në këtë video për ta luftuar koronavirusin.

Lexo më shumë