Vende të lira pune nderkombetare

EULEX.jpg | #EU #EULEX

Afati i fundit për aplikime: E martë 18 gusht 2020 në ora 17:00 CEST (koha e Brukselit) - Aplikimet e vona nuk do të pranohen.


Aplikimet duhet të dorëzohen në:

1 - Për kandidatët e sekonduar nga shtetet anëtare të BE-së: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/

2 - Për kandidatët e kontraktuar ndërkombëtar nga Shtetet Anëtare të BE-së: paraqisni kërkesën tuaj këtu: https://goalkeeper.eeas.europa.eu/registrar/DPA/357/details.do

3 - Për kandidatët e sekonduar dhe të kontraktuar nga Shtetet e Treta Kontribuese: Ju lutemi plotësoni Formularin e Aplikimit të publikuar më të fundit Shtojcën 2 dhe dorëzojeni në cpcc.eulexkosovo@eeas.europa.eu

Ky projekt mbështetet nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatohet nga New Social Initiative. Mendimet e shprehura në të pasqyrojnë pikëpamjet e autorit dhe jo domosdoshmërisht ato të Kombeve të Bashkuara, të UNMIK-ut a të New Social Initiative.