image

Otvoreni poziv - Opština Južna Mitrovica

Kategorija: Otvoreni pozivi
Organizacije: Municipality of South Mitrovica

Direkcija za kulturu, omladinu i sport pozvala je sve nevladine organizacije registrovane u Republici Kosovo, koje deluju u opštini Mitrovica, čiji je program rada usmeren na oblast učešća i osnaživanja mladih da se prijave za finansiranje podrške projektima koji doprinose unapređenju i afirmaciji mladih na Kosovu.

U skladu sa ovim javnim pozivom, NVO se mogu prijaviti sa svojim projektima / programima za sledeće prioritetne oblasti:
a) Izgradnja kapaciteta omladinskih organizacija, razvoj boljih usluga za mlade i podrška profiliranju omladinskih organizacija;
b) Podrška umrežavanju i saradnji mladih u regionalnim i evropskim omladinskim aktivnostima, kao i širenje spektra omladinskih usluga
c) Sprovođenje administrativnih uputstava koja proizilaze iz Zakona o osnaživanju i učešću mladih.
g) 31. maja Međunarodni dan borbe protiv duvana
e) Otkrivanje novih talenata u raznim oblastima