image

Razvoj dvojezičnih alata za javnu bezbednost

Kategorija: Vesti
Organizacije: OSCE , Kancelarija poverenika za jezike , Kosovska Policija

Da bi podržala kosovsku policiju (KP) u povećanju usaglašenosti sa Zakonom o upotrebi jezika i poboljšala komunikaciju između agencija za sprovođenje zakona i zajednica kojima služe, Misija OEBS-a je organizovala sastanak Poverenika za jezike sa predstavnicima obuke za KP Odeljenje i KP kancelarija za ljudska prava i raznolikost.

Na sastanku je razgovarano o zajedničkom planu primene projekta Misije za podršku Kancelariji komesara za jezike u razvoju dvojezičnih alata za sektor javne bezbednosti i bezbednosti, koji finansira švajcarska vlada.

Prisutni službenici KP-a i Kancelarije poverenika za jezike zajednički će voditi nekoliko aktivnosti ovog projekta, uključujući proizvodnju video zapisa o značaju dvojezične policijske organizacije, razvoj i štampanje dvojezičnih knjižica koje će saobraćajna policija koristiti tokom terenskog rada, i razvijanje mobilne aplikacije sa policijskim izrazima na oba službena jezika, kako bi se pomoglo policiji u efikasnijem pružanju usluga i povećanju njihove usklađenosti sa zakonima o jezicima.