image

Za pomirenje i saradnju

Kategorija: Blog
Organizacije: YIHR KS , USAID , New Social Initiative , Community Building Mitrovica
Tags:

Društvo koje simboliše proaktivna saradnja, mirno postojanje različitih grupacija i demokratske vrednosti za sve građane. Ključna je poruka petogodišnjeg projekta „Reconciliation and Transformation Conflict”. Tri organizacije sprovode aktivnosti u više opština na Kosovu i to - u Leposaviću, Severnoj i Južnoj Mitrovici, Zubinom Potoku, Zvečanu, Srbici, Vučitrnu, Gnjilanu i Peći.

Cilj je odgovoriti na trenutne potrebe pomirenja između različitih etničkih grupa na Kosovu, na pojedinačnom, institucionalnim i na nivou zajednica, kaže Milivoje Raičević iz Community Building Mitrovica (CBM) sa kojim razgovaramo o projektu.

Veruju da će aktivnosti doprineti kohezivnijim i kooperativnijim zajednicama, smanjiti razloge za pojavu nepoverenja u pomirenje i podržati lokalne društvene potrebe kroz pokretanje društveno angažovanih projekata.  

Pored toga, zajedničkom zalaganju građana za društvene i institucionalne promene koje utiču na javne politike i osiguravaju dobro upravljanje i poštovanje ljudskih prava – objašnjava naš sagovornik.

Raičević objašnjava da postoji i više specifičnih ciljeva koje žele da postignu kroz projekat koji sprovode u saradnji sa Novom društvenom inicijativom (NSI) i Inicijativom mladih za ljudska prava Kosovo (YIHR KS).

„Bolje razumevanje jedni drugih kroz koncept tzv. pripovedanja (storytelling); uticaj na poboljšanje uslova za pomirenje u politikama; rad na inovacijama koje se bave društvenim izazovima, dok će zainteresovane strane u lokalnoj ekonomiji imati koristi od promovisanja javno-privatnog partnerstva; promovisanje zajedničkih vrednosti od strane različitih zajednica; postojanje visokokvalitetne politike i programa za istraživanje i analizu koji mogu pozitivno koristiti Vladi, razvojnim organizacijama i donatorima,“ kaže Raičević.

Jedna od poslednjih aktivnosti sprovedenih u okviru projekta je organizovanje nedelje aktivizma „Spasimo planetu“, kada je posađeno 84 drveta, po 12 stabala u svakoj opštini u regionu Mitrovice. Aktivnost je sprovela manja grupa građana iz različitih zajednica.

Ovoj su prethodile i druge aktivnosti.

„Uspostavljanje kohezionog kruga (Cohesion Circle), odnosno neformalne grupe građana iz sedam opština u regionu Mitrovice koji dolaze iz različitih profesionalnih i etničkih grupa, a sa kojima ćemo raditi na doprinosu u organizovanju zajedničkih akcija koje se tiču potreba zajednice. Razvijena je studija izvodljivosti kao prvi korak ka uspostavljanju Think Tank-a,“ odgovara Raičević.

On dodaje i da je inicirana komunikaciju sa medijima, a u cilju njihovog angažovanja u aktivnostima koje se tiču razvoja i razmene pozitivnih priča o pomirenju, kao i sa privatnim sektorom za predstojeće aktivnosti u vezi sa socijalno-ekonomskim poboljšanjem.

Ključna poruka projekta je da je pomirenje moguće i da je potrebno uključivanje svih društvenih aktera.

A svakako da pomirenje koje promoviše projekat, nije moguće bez izgradnje poverenja.

Kako poverenje, u svetlu projekta, vidi naš sagovornik?

„Poverenje znači stvaranje sigurnog prostora za otvorenu diskusiju o društvenim potrebama, zajedničko planiranje i konkretne akcije za poboljšanje svakodnevnog života,“ kaže Raičević.

Projekat „Reconciliation and Conflict Transformation” podržavaju American People kroz USAID na Kosovu.

Preuzimanje teksta dozvoljeno je uz jasno navođenje izvora i linkovanje ka izvornom tekstu ili početnoj stranici platforme.