USAID

USAID

Veb stranica:

Projekti

# Ime Status Organizacije Lokacije Datum početka Krajnji datum Tags
222 Dani skupštine Completed NDI
USAID
Skupština Kosova
Širom Kosova
256 Osnaživanje žena da traže svoja nasledna prava Completed USAID
BIRN
ATRC
Širom Kosova 01, April 2018 01, April 2019 #GENDER EQUALITY
259 Podizanje svesti građana o ženskim imovinskim i naslednim pravima Completed ATRC
USAID
Gruaja Hyjnore
Vitina , Kamenica , Gnjilane 01, April 2018 01, February 2019
260 Povećana svest mladih Roma, Aškalija i Egipćana o pravnim mehanizmima protiv rodno zasnovanog nasilja i sprečavanju pojave nasilja nad ženama Completed ATRC
USAID
RROGRAEK
Peć , Klina , Istok , Dečani 01, April 2018 01, October 2019 #GENDER EQUALITY
262 Mimo brojčanog pariteta: Osnaživanje žena, članica skupština u lokalnoj samoupravi In Progress ATRC
USAID
D4D
Prizren , Priština , Istok , Južna Mitrovica , Kamenica 01, July 2019 01, July 2020 #GENDER EQUALITY
264 Osnaživanje žena u ekonomiji kroz preduzetništvo In Progress ATRC
USAID
Innovative Community Development Center
Lipljan 01, July 2019 01, April 2020 #GENDER EQUALITY
266 Ženska imovinska prava - fikcija ili vladavina prava? Completed ATRC
USAID
CSD
Gračanica , Klina , Istok , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Kamenica , Gnjilane 15, July 2019 05, July 2020 #GENDER EQUALITY
267 Ženska imovinska prava - fikcija ili vladavina prava? Completed ATRC
USAID
CSD
Gračanica , Klina , Istok , Štrpce , Ranilug , Parteš , Novo Brdo , Klokot , Kamenica , Gnjilane 15, July 2019 05, July 2020 #GENDER EQUALITY
268 Zalažite se za njenu imovinu! In Progress ATRC
USAID
W4WK
Širom Kosova 01, July 2019 01, September 2020 #GENDER EQUALITY
270 Stručno obrazovanje i zapošljavanje u vezi sa invaliditetom na Kosovu In Progress ATRC
USAID
Daunov Sindrom Kosovo
Širom Kosova 01, July 2019 01, July 2020 #YOUTH

Terms and Conditions & Privacy Policy Page

BACK TO TOP