image

New Perspektiva: Trening za novinare


Da li biste želeli da poboljšate svoje novinarske veštine ili naučite nove, doprinesete boljem razumevanju među zajednicama?

New Perspektiva traži dvoje mladih ljudi koji će učestvovati u tromesečnom treningu za novinare, na kom će se učiti veštine unakrsne perspektive, nezavisnog izveštavanja, saradnja sa drugim novinarima i pisanje članaka koji će se objavljivati tokom obuke, sa mogućnošću da se nastavi sa radom kasnije. Trener na treningu će biti bivši urednik i novinar BBC-a.

Ova obuka je deo šireg programa različitih etničkih grupa koje zajedno rade na pružanju podrške procesu pomirenja na Kosovu. Predmet izveštavanja biće povezan sa međunacionalnim odnosima Srbije i Kosova, suočavanjem sa prošlošću i tranzicionom pravdom. Petodnevni kurs će se održati u junu 2021. Nakon toga, tokom preostala dva meseca, pod vođstvom trenera, tim od četiri novinara pripravnika pisaće zajedničke izveštaje i članke na kojima će albanske i srpske kolege zajedno sarađivati.

Svi polaznicima će biti plaćena praksa.

Poželjno je da kandidati budu studenti ili diplomci univerziteta ili fakulteta, novinari koji žele da usavrše svoje veštine. Takođe, otvoreni smo za kandidate sa svih nivoa. Tečno znanje srpskog jezika je od suštinskog značaja. Iako nije neophodan, znanje engleskog jezika je prednost.

Pročitajte više